Valitse sivu

Tuloslaskelma, tase ja kassavirta – yrittäjän avaimet talouden ymmärtämiseen

26.04.2021 | Blogi

Tuloslaskelma, tase ja kassavirta. Näiden ja muiden liiketoiminnan raporttien kautta saatavien lukujen seuraamisella on tärkeä merkitys liiketoiminnan onnistumiseen. Ymmärrys tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirrasta antaa raamit yrityksen taloudellisen tilanteen ymmärtämiselle ja luo toisaalta pohjan esimerkiksi tulevan suunnitteluun.

Nykyhetken seurannasta kohti ennakointia

Monille yrittäjille pankkitilin saldo on se luku, jonka kautta yrityksen taloudellista tilannetta seurataan. Pankkitilin saldoa onkin helppo ymmärtää, mutta se ei valitettavasti kerro juurikaan yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kuten siitä, miten esimerkiksi maksamattomat velat ja saatavat tulevat vaikuttamaan. Pankkitili ei myöskään kerro, mitä muuta varallisuutta yrityksellä on tai mistä yrityksen rahat tulevat tai miten yrityksen kulut syntyvät.

Tutustumalla yrityksen talouslukuihin hieman laajemmin, on liiketoimintaa mahdollista suunnitella myös luotettavammin eteenpäin. Talouden johtamisessa ja riskien hallinnassa taloustiedon perusteilla on merkittävä rooli. Jotta tulevan ennustaminen olisi mahdollista, tarvitaan nykytilanteen lisäksi myös selkeä ymmärrys menneisyydestä. Tuloslaskelma, tase ja kassavirta ovat välineet, joiden avulla niihin päästään kiinni.

Tuloslaskelma kertoo tietystä aikavälistä

Tuloslaskelma antaa kuvan yrityksen menestyksestä tarkasteltavalla aikajaksolla. Jakso voi olla kuukausi tai koko vuosi, jolloin se antaa jo kattavamman kuvan toiminnan kannattavuudesta.

Tuloslaskelmaa kannattaa käyttää apuna toiminnan eri osa-alueittain tarkastelussa, sillä siihen on eritelty tulo- ja menolajit. Olennaista on tarkastella tuloslaskelmassa näkyvää myyntikatetta: onko se riittävän suuri, jotta esimerkiksi henkilöstökulut saadaan katettua sillä? Käyttökate on toinen tarkastelua vaativa kohta. Jos se jää negatiiviseksi, kuluja voi olla liikaa tai tuotteiden hinnoittelu saattaa vaatia päivittämistä.

Hyvät työkalut helpottavat talouden seurantaa

Kun kirjanpidon tiedot ovat aina ajan tasalla ja taloushallinnon raportit helposti saatavilla, on talouden suunnittelu sujuvaa. Näiden tukena on hyvä olla ammattitaitoinen kirjanpitäjä, joka tarvittaessa neuvoo ja tukee. Aallon Portti yhdistää sähköisten työkalujen hyödyt ja henkilökohtaisen palvelun.

Aallon Portti on:

  • sähköisen taloushallintosi työkalupakki
  • reaaliaikainen väylä sähköisen talous- ja palkkahallinnon tietoihin ja raportteihin
  • tietoturvallinen arkisto tärkeille dokumenteille
  • sinun ja yhteyshenkilösi kohtaamispaikka – saat aina tarvittaessa myös apua ja neuvoja
  • Haluatko kuulla lisää? Pyydä Aallon Portin esittely!

Taseessa ilmenee nykytilanne

Siinä missä tuloslaskelma kuvaa kannattavuutta jollakin aikavälillä, tase puolestaan keskittyy tiettyyn tarkasteluajankohtaan. Se kertoo, mikä yrityksen varallisuus on kyseisellä hetkellä. Vaikka tuloslaskelma olisi jonakin kuukautena tappiollinen, tilanne voi kompensoitua hyvässä balanssissa olevalla taseella.

Taseessa näkyvät yrityksen varat ja velat sekä kertynyt voitto tai tappio yritystoiminnan alusta lähtien. Taseen oma pääoma osoittaa yrityksen varojen ja velkojen suhteen, ja mikäli se on negatiivisen puolella, voi esimerkiksi rahoituksen saamisen suhteen tulla haasteita.

Kassavirta antaa tietoa maksuvalmiudesta

Kassavirtaa seuraamalla yrityksessä pysytään ajan tasalla siitä, kuinka paljon rahaa tulee sisään yritykseen ja kuinka paljon sitä lähtee ulospäin. Se on tärkeää maksuvalmiuden säilyttämisen kannalta ja myynnin tarpeen arvioimisessa.

Kassavirtalaskelma kuvaa toteutuneita rahavirtoja. Ero tuloslaskelmaan, joka sekin kertoo tuloista ja menoista, on siinä, että kassavirrassa yksilöidään tarkemmin, mistä rahavirta on tullut. Kassavirrassa mukana olevat rahavirrat ovat myös konkreettisesti jo yrityksellä, kun tuloslaskelmaan merkityistä myynneistä maksu saatetaan saada vasta seuraavassa kuussa.

Mitä jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirrasta?

Taloustiedon ymmärrys on avain yrityksen onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Veloituksettomassa oppaassamme kerromme, mistä eri näkökulmista taloudellisen tiedon ymmärtäminen on tärkeää. Käymme läpi yritystalouden ymmärtämisen perusteita tuloslaskelman, taseen sekä kassavirran osalta.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan