Valitse sivu

Budjetointi lisää liiketoiminnan varmuutta ja ennustettavuutta

30.09.2021 | Blogi

Katso yrityksesi lukuja rehellisesti: oletko asetetussa budjetissa? Jos budjetti pölyttyy kaapin perällä tai kovalevyn kulmalla, kerjäät turhaan ongelmia.

Onneksi tilanne on helppo korjata ja alla on ensiavuksi tarkempaa tietoa siitä, miten homma pistetään kuntoon.

Toistaako budjetti historiaa vai ohjaako se tulevaisuutta?

Kun tarkastellaan suomalaisten yritysten talousjohtamisen perusteita, monessa paikkaa budjetointi perustuu enemmän historialliseen totuttuun tasoon. Silloin budjettia ei käytetä tehokkaasti johtamisen työkaluna.

Budjetointi on numeromuotoon käännettyä tulevaisuuden suunnittelua. Moni yritysjohtaja ymmärtää toiminnan suunnittelun tärkeyden, mutta suunnittelu jää kiireen keskellä puolitiehen. Ja kiire on usein paradoksaalisesti seurausta siitä, että asioita ei ole suunniteltu huolella.

Ammattimainen budjetointi on prosessi, joka yhdistää suunnittelun ja seurannan

Eräs asiakkaamme teki vuosittain budjetin ja asetti kasvutavoitteet tulevalle vuodelle aina edellisvuoden tuloslaskelmaan perustuen. Kun budjetti valmistui, se jätettiin laatikkoon odottamaan tarkastamista. Ja se kaivettiin esiin taas seuraavaa budjettia valmisteltaessa. Tämä jatkui vuosia.

Lopulta heikkoa kannattavuutta alettiin ratkoa Aallon Groupin talousjohtajapalvelun avulla. Tavoitteet määritettiin ja hommia lähdettiin tekemään systemaattisesti. Nopeasti tunnistettiin, että budjetointiprosessi on toimimaton eikä vastaa yhtiön tarpeita.

Hyvin toteutettu budjetointi pakottaa yritysjohdon pysähtymään ja arvioimaan, mitä todellisuudessa kannattaa tehdä ja mitä ei. Numeroihin perustuva päätöksenteko vähentää epävarmuutta ja samalla helpottaa stressiä. Kiireen tuntu vähenee ja tärkeille päätöksille jää enemmän tilaa.

Mitä tarkalleen tehtiin?

Budjetointiprosessin aikana kävimme yrityksen johdon kanssa läpi tuloksenteon kannalta kriittiset menestystekijät. Määritimme oleellisimmat tuotteet ja palvelualueet, sekä selvitimme avainhenkilöiden käsityksen kunkin palvelualueen päätoiminnoista ja kannattavuudesta.

Päätimme asettaa jokaiselle palvelualueelle omat vastuuhenkilöt sekä numeeriset tavoitteet kannattavuuden kehittämiseksi. Ylimmän johdon kanssa kävimme läpi ylätason tavoitteen, jonka jälkeen eri osa-alueiden vastuuhenkilöt otettiin mukaan määrittämään osabudjetit omille vastuualueilleen talousjohtajamme tuella.

Parin korjauskierroksen jälkeen olimme luoneet yksityiskohtaisen budjetin, jossa oli arvioitu vanhojen asiakkuuksien kehitys, uusasiakashankinnan tavoitteet, kulurakenne, organisaatio sekä investoinnit.

Lopputuloksena saimme laadittua realistisen tavoitteen liiketoiminnan eri osa-alueille sekä raamit, missä määrin investointeja voidaan toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Seuraavan vuoden toiminta ja kasvu oli rakennettu tosiasioiden varaan. Johto tiesi, mihin keskittyä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Haluaisitko, että stressi ja epävarmuus vähenisivät?

Ammattitaitoinen suunnittelu ja yrityksen johtaminen suunnitelman mukaan luo varmuutta ja vakautta johtamiseen. Johtajan ei tarvitse tehdä päätöksiä tuuriin luottaen, vaan päätöksenteko pohjautuu faktoihin.

Marssitamme mieluusti talousjohtamisen asiantuntijamme myös teidän yrityksenne avuksi. Jos budjetointia on aiemmin laiminlyöty, nyt on täydellinen hetki aloittaa. Ehdimme vielä pistää hommat parempaan kuntoon ennen vuodenvaihdetta.

Liikkeelle pääset tutustumalla ulkoistetun talousjohtajan palveluihimme.

Mitä jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirrasta?

Taloustiedon ymmärrys on avain yrityksen onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Veloituksettomassa oppaassamme kerromme, mistä eri näkökulmista taloudellisen tiedon ymmärtäminen on tärkeää. Käymme läpi yritystalouden ymmärtämisen perusteita tuloslaskelman, taseen sekä kassavirran osalta.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan