Valitse sivu

Aallon Group lahjoitti 10 000 euroa Ukrainan kriisiapuun

17.03.2022 | Blogi

Aallon Group lahjoitti 10 000 euroa Ukrainan kriisiapuun osallistumalla UNICEF:n Ukraina-keräykseen. Keräyksen varat ohjataan lapsien ja perheiden selviytymisen tukemiseen Ukrainan humanitäärisen kriisin keskellä.

Koko maailmaa järkyttävä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa herättää vahvoja tuntemuksia ja auttamishalua. Lähellä käytävä sota tuo inhimillisen kärsimyksen hyvin lähelle, lisäten konkreettisen humanitäärisen avun tarvetta Euroopassa. Haluamme tällä lahjoituksella omalta osaltamme auttaa heikoimmassa asemassa olevia selviämään tämän kauhistuttavan kriisin läpi. Samalla toivomme tilanteeseen nopeaa ja inhimillistä ratkaisua”, kommentoi Aallon Groupin toimitusjohtaja Ari Kelloniemi.

UNICEF auttaa lapsia selviytymään Ukrainan kriisin keskellä

Sota ukrainassa uhkaa jopa 7,5 miljoonan lapsen elämää. Tähän mennessä taistelut ovat vahingoittaneet muun muassa kriittistä vesi-infrastruktuuria ja useita kouluja.

UNICEF yhteistyökumppaneineen suojelee lapsen oikeuksia terveyteen, koulutukseen, suojeluun, veteen, sanitaatioon ja hygieniaan.

Konkreettisesti apu näkyy muun muassa koko maassa jaettavina hätäaputarvikkeina ja terveydenhuollon järjestämisenä. UNICEF toimittaa myös puhdasta vettä alueille, joissa vesijohdot eivät enää toimi. Muuta materiaalista apua järjestetään toimittamalla alueelle muun muassa sanitaatiotarvikkeita, lasten talvivaatteita, terveystarvikkeita ja leluja kymmenille tuhansille ihmisille. Lisäksi UNICEF:n psykososiaalisen tuen tiimit auttavat kriisin vuoksi traumatisoituneita tai paenneita lapsia perheineen. Lasten oikeutta koulutukseen UNICEF tukee jakamalla koulutarvikkeita ja opetusmateriaalia kriisialueilla sekä muun muassa perustamalla opetuksen ja varhaiskasvatuksen liikkuvia tiimejä tarjoamaan opetusta ympäri maata.

Yritykset voivat ottaa osaa keräykseen täältä: https://www.unicef.fi/yritykset/ukraina

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan