Valitse sivu

Millainen on pk-yritykselle paras sähköisen taloushallinnon ratkaisu?

17.03.2022 | Blogi

Pk-yrityksillä korostuu usein tarve löytää ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvaa ja tehokasta. Kirjanpidosta syntyvää dataa olisi myös voitava hyödyntää helposti liiketoiminnan kehittämiseen. Mutta kuinka löytää pk-yritykselle paras mahdollinen taloushallinto-ohjelmisto tai -ratkaisu?

Sähköisen taloushallinnon järjestelmiä ja sovelluksia on paljon ja niiden vertailu voi tuntua hankalalta. Sopivinta ratkaisua valitessa on tärkeää miettiä juuri oman yrityksen toimintaa ja tarpeita. Millaisia ominaisuuksia taloushallinnon järjestelmällä pitäisi olla, mitä dataa tarvitaan yritystoiminnan kehittämisen tueksi ja millaiset prosessit tukevat yrityksen menestystä?

Parhaimmillaan taloushallinnon sähköiset työkalut tuovat arkeen tehokkuutta, kun manuaalisia työvaiheita automatisoidaan. Tärkeää on myös, että kirjanpidosta syntyvää dataa voidaan aidosti hyödyntää liiketoiminnan kehityksessä. Data on siis saatava helppolukuiseen muotoon, jolloin se on nopeasti hyödynnettävissä, ja sen avulla voidaan arvioida talouden kehitystä sekä reagoida ennakoivasti. Kun tukena ovat hyvät sähköiset työkalut ja osaava taloushallinnon ammattilainen, saadaan molemmista parhaat puolet irti ja kokonaisuus tukee aidosti yritystoiminnan kehittämistä ja menestystä.

Mitä ominaisuuksia on hyvässä sähköisessä taloushallintojärjestelmässä?

  • reaaliaikainen pääsy tärkeisiin taloushallinnon tietoihin
  • tietoja voidaan tarkastella paikasta riippumatta
  • laskujen käsittely on helppoa, nopeaa ja tehokasta
  • kirjanpidon ja palkkahallinnon raportit saadaan helposti tulkittavaan muotoon
  • integroitavuus tarpeen mukaan yritystoiminnan kannalta muihin keskeisiin järjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään tai varastonhallintaan
  • tietoturvallinen paikka tärkeille taloushallinnon dokumenteille

Yhteydenpito ja esimerkiksi tärkeiden dokumenttien jakaminen yrityksen ja tilitoimiston välillä pitäisi olla paitsi sujuvaa, myös tietoturvallista. Hyvä taloushallinnon järjestelmä on siis myös tietoturvallinen sekä mahdollistaa helpon tiedon siirron yrityksen ja tilitoimiston välillä. Joskus yritystoimintaan liittyy keskeisesti tärkeitä järjestelmiä, kuten toiminnanohjausjärjestelmä, verkkokauppa tai varastonhallintaa. Tässä tapauksessa on hyvä, jos taloushallinnon järjestelmä on integroitavissa muihin keskeisiin järjestelmiin ja tiedot liikkuvat niiden välillä saumattomasti, eikä tiedon siirtoon järjestelmästä toiseen tarvita manuaalista työtä.

› Lue vinkit sähköisen taloushallintojärjestelmän valintaan

Sähköiset ratkaisut helpottavat arkea, mutta saatko tarvittaessa henkilökohtaista palvelua?

Yrityksen arjessa on tärkeää saada yritystoiminnan kehittämisen tueksi myös taloushallinnon ammattilaisen osaamista ja näkemystä. Tilitoimistoammattilainen osaa tulkita numeroita ja talouden kehitystä, sekä tarvittaessa nostaa esille tärkeitä huomioita ja tukea yrityksen toiminnan kehittämistä ennakoivasti. Hyvän taloushallintojärjestelmän rinnalla on siis tärkeää olla myös taloushallinnon ammattilaisen osaamista.

Ratkaisumme pk-yrityksen taloushallinnon tarpeisiin: Aallon Portti

Me Aallon Groupilla olemme kehittäneet ainutlaatuisen sähköisen kokonaisuuden vastaamaan juuri tyypillisen pk-asiakkaamme tarpeisiin, ja sujuvoittamaan yrityksen sekä tilitoimiston välistä yhteistyötä. Aallon Portti koostaa kaikki sähköisen taloushallinnon kannalta tarvittavat työkalut ja toiminnallisuudet yhdeksi kokonaisuudeksi sekä mahdollistaa helpon yhteydenpidon tutun yhteyshenkilön kanssa.

Lue lisää sähköisen taloushallinnon ratkaisuista ja tutustu tarkemmin Aallon Porttiin. Voit myös jättää tarjouspyynnön, niin otamme yhteyttä ja mietitään yhdessä parhaat sähköiset ratkaisut juuri teidän yrityksellenne!

Kaipaatko tehoa organisaatiosi taloushallinnon rutiineihin?

Sähköinen taloushallinto on avaintekijä organisation taloushallinnon rutiinien tehostamiseen.

Veloituksettomassa oppaassamme kerromme, mitä sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan, mitä konkreettisia hyötyjä sähköisten työtapojen hyödyntämisellä saavutetaan organisaation taloushallinnossa ja mitä ainakin kannattaa huomioida kun puntaroi eri vaihtoehtoja. Lisäksi käsittelemme oppaassa sähköiseen taloushallintoon liittyviä yleisimpiä virheellisiä uskomuksia ja kysymyksiä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan