Valitse sivu

Tilinpäätösanalyysi voi olla hyvä apu yrityksen tilanteen kartoittamiseen ja tulevan viitoittamiseen

16.01.2023 | Blogi

Yrityksen arjen pyörittämisen keskellä voi tuntua, että liiketoiminnan kehittämisen avuksi tarvitaan jotain, joka auttaisi näkemään pidemmälle tulevaan. Miten tehdä järkeviä ratkaisuja, jotta yritystoimintaa viedään oikeaan suuntaan? Kuinka varmistaa, että toimivista asioista pidetään kiinni ja toisaalta muutosta vaativiin asioihin puututaan?

Jokaisen yrityksen olisi järkevää tehdä seurantaa ja yrityksen tilanteen analysointia ajoittain. Isommissa yrityksissä säännöllinen seuranta voi olla rutiinia, esimerkiksi kuukausittaisen talouspalaverin muodossa. Kaikissa yrityksissä säännöllinen seuranta, analysointi ja talouden lukujen ääreen istahtaminen ei ole arjen realismia. Esimerkiksi pienyrityksen arjessa käytettävissä olevat resurssit on usein suunnattava vahvasti varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen. Oman yrityksen tilanteen kriittinen tarkastelu kuitenkin kannattaa, jotta voidaan tehdä järkeviä ja kannattavia päätöksiä, ja viedä liiketoimintaa toivottuun suuntaan. Pienemmällä yrityksellä voi hyvinkin riittää, että kerran vuodessa otetaan tarkempi tilannekatsaus yrityksen tilanteesta, jonka pohjalta voidaan tehdä parempia ratkaisuja tulevaa ajatellen.

”Oman yrityksen tilanteen kriittinen tarkastelu kannattaa, jotta voidaan tehdä järkeviä ja kannattavia päätöksiä, ja viedä liiketoimintaa toivottuun suuntaan.”

Tilinpäätösanalyysillä arvioidaan kriittisesti yrityksen tilannetta ja kannattavuutta

Tilinpäätösanalyysi voi olla hyvä apu silloin, kun kaivataan tukea tulevan suunnitteluun ja halutaan ymmärtää paremmin yrityksen tämänhetkinen tilanne sekä selvittää esimerkiksi rahoitustarpeen ja varallisuusaseman. Käytännössä tilinpäätösanalyysi tarkoittaa virallisen tilinpäätöksen pohjalta tehtävää analyysiä, jolla arvioidaan kriittisesti yrityksen tilannetta ja kannattavuutta. Kun analyysin tekee taloushallinnon ammattilainen, joka on perehtynyt yrityksen tilanteeseen laajemmin, ja pohjaksi käydään kattava keskustelu siitä, mitä analyysiltä kaivataan, saadaan analyysistä paras mahdollinen apu liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Milloin tilinpäätösanalyysi on erityisen hyvä työkalu?

  • Jos muuta säännöllistä seurantaa ja analysointia yrityksen tilanteesta ei tehdä
  • Halutaan selvittää yrityksen asema markkinassa ja verrata muihin alan toimijoihin
  • Halutaan saada parempi käsitys, millainen yrityksen nykytila on ja mihin ollaan menossa
  • Halutaan selvittää rahoituksen tarvetta

Tilinpäätösanalyysilla voidaan selvittää mikä on yrityksen tilanne markkinassa

Joissain tilanteissa on hyödyllistä saada käsitys siitä, miten yritys asettuu muuhun markkinaan nähden ja miten yritys menestyy muihin saman alan toimijoihin verrattuna. Tällöin tilinpäätösanalyysissä voidaan keskittyä vertaamaan keskeisiä tunnuslukuja toimialan yleisiin lukuihin. Kun ymmärretään, miten yritys markkinassa sijoittuu, voidaan keskittyä toimenpiteisiin halutun tilanteen saavuttamiseksi. Joskus tavoitteena voi olla se, että pyritään pitämään yrityksen sijoittuminen markkinassa jatkossakin vastaavana kuin nyt.

Ajallisella vertailulla voidaan hahmotta yrityksen nykytilanne ja mihin ollaan menossa

Toisinaan on tärkeää selvittää oman yrityksen tilanne aiempiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi jos yrityksessä vaihtuu toimitusjohtaja ja on saatava nopeasti kattava käsitys siitä, missä ollaan nyt ja mihin ollaan menossa, voidaan tilinpäätösanalyysissä keskittyä vertaamaan tilinpäätös- ja tunnuslukuja aiempiin vuosiin liiketoiminnan pidemmän aikavälin muutoskehityksen arvioimiseksi. Se auttaa nopeasti hahmottamaan asiat, joista kannattaa pitää kiinni ja toisaalta huomataan asiat, joihin tarvitaan muutosta.

Me Aallon Groupilla toteutamme tilinpäätösanalyysejä aina yrityksen tarpeisiin räätälöiden. Tärkeintä on kartoittaa, mitä analyysiltä halutaan ja keskittyä analyysissä tämän kannalta keskeisimpien tunnuslukujen analysointiin. Jos yrityksen tilanteeseen halutaan päästä vielä syvemmälle, voidaan jatkaa syvempään yritysanalyysiin, jolloin päästään vielä paremmin kiinni lukujen taustalla oleviin juurisyihin.

Lue lisää, mitä tilinpäätösanalyysi voi pitää sisällään ja miksi on järkevää tilata analyysi taloushallinnon asiantuntijalta!

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan