Valitse sivu

Vinkit yrittäjän verosuunnitteluun: kannattaako nostaa osinkoa vai palkkaa?

20.02.2023 | Blogi

Voiko yrittäjä vaikuttaa maksamiensa verojen määrään? Miten vero-optimointia voi tehdä, ja kannattaako se? ”Ylimääräistä” veroa ei ole mieluisaa maksaa, joten on vähintäänkin järkevää varmistaa, että omassa verotuksessa on osattu huomioida verotusta ohjaavien lakien ja säädösten sallima liikkumavara. Keinoja tähän on, ja siksi verotukseen liittyvä suunnittelu kannattaa.

Verosuunnittelu tarkoittaa käytännössä sitä, että vertaillaan erilaisia kokonaisratkaisuja, joilla yrityksen ja sen omistajan kokonaisverotusaste saadaan optimaaliselle tasolle. Yrittäjän verotus eroaa ansiotyöhön kohdistuvasta verotuksesta jonkin verran. Yrittäjän on esimerkiksi itse määritettävä omasta työstä nostettava kompensaationsa, huomioiden yrityksen maksukyky. Erilaisilla käytännön ratkaisuilla voidaan vaikuttaa jonkin verran siihen, kuinka yrittäjän verotus muodostuu.

 ”Verosuunnittelu tarkoittaa käytännössä sitä, että vertaillaan erilaisia kokonaisratkaisuja, joilla yrityksen ja sen omistajan kokonaisverotusaste saadaan optimaaliselle tasolle.”

Vero-optimoinnin tavoitteena on pyrkiä ennakoimaan erilaisten varojenjakotapojen vaikutukset ja näin varmistaa, että yrittäjä voi maksaa nostaa korvausta tehdystä työstä mahdollisimman edullisin verokustannuksin – lakien ja säädösten määrittelemissä puitteissa.

Osinkojen ja palkkojen verotukseen vaikuttavat eri säädökset

Kun kyseessä on osakeyhtiö, voi omistajayrittäjä nostaa oman kompensaationsa joko osinkona tai palkkana. On mahdotonta sanoa yksioikoisesti, kumpi tapa on parempi. Se, kumpi tapa yrittäjälle itselleen on edullisempi, riippuu monista seikoista. Osinkojen ja palkkojen verotus eroavat toisistaan ja niihin vaikuttavat eri säädökset. Verotustapaan vaikuttaa myös se, onko yritys listattu pörssiin vai ei. Suomessa listattujen yhtiöiden maksamat osingot verotetaan pääomatuloina, mutta listaamattomien yritysten osingot verotetaan ainakin vielä toistaiseksi joko pääoma- tai ansiotuloina. Jos taas yrittäjä maksaa itselleen palkkaa, se katsotaan verotuksessa aina normaaliksi ansiotuloksi. Sekä ansiotulon että pääomatulon verotukseen liittyy omat säädöksensä, jotka vaikuttavat yrittäjän verotaakan suuruuteen.

Tiedätkö, miten lait ja säädökset vaikuttavat verotukseesi?

Verotukseen liittyvää lainsäädäntöä ohjataan poliittisella päätöksenteolla, joten yrittäjän verotukseen vaikuttavat tekijät muuttuvat jatkuvasti. Ymmärtääkseen oman todellisen verotaakan suuruuden, olisi siis pysyttävä perillä myös lainsäännön ja säädösten muutoksista sekä niiden vaikutuksesta omalle kohdalle – eikä tämä aina ole ihan yksinkertaista.

Varmistaaksesi, että verotus omalla kohdallasi on säädösten puitteissa mahdollisimman edullinen, voi olla järkevää pyytää tilanteen arvioimiseen asiantuntijan tukea. Verotukseen perehtyneet asiantuntijat osaavat huomioida ajantasaisen lainsäädännön ja ymmärtävät sen vaikutuksen erilaisissa tilanteissa. Asiantuntijan avulla voidaan esimerkiksi laskea auki paras mahdollinen ratkaisu palkan ja osingonmaksun yhdistelmästä. Joka tapauksessa tavalla tai toisella on järkevää panostaa verosuunnitteluun hieman aikaa ja vaivaa, jottet päädy maksamaan verotuksessa enempää kuin olisi tarpeen, vaan löydät omaan toimintaan soveltuvimman ratkaisun.

Haluatko keskustella vero-optimoinnista asiantuntijan kanssa?

Haluatko keskustella vero-optimoinnista asiantuntijan kanssa? Meillä Aallon Groupilla työskentelee joukko verotukseen perehtyneitä asiantuntijoita, jotka neuvovat ja vastaavat vero-optimointiin tai muihin verotukseen liittyviin kysymyksiin. Tarjoamme vero-optimointia myös palveluna, jolloin yhdessä asiantuntijamme avulla selvitetään, mikä on paras tapa toimia juuri sinun tilanteessasi. Lue lisää vero-optimointipalvelustamme!

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan