Valitse sivu

Yrityksen tilinpäätös lähestyy – mitä voi ja kannattaa vielä tehdä?

07.12.2023 | Blogi

Loppuvuosi tarkoittaa monesti yritykselle tilinpäätöksen lähestymistä. Mitä käytännön asioita on muistettava hoitaa ennen tilinpäätöstä, milloin tilinpäätös pitää viimeistään tehdä ja mihin asioihin voi vielä vaikuttaa? Tilinpäätös linkittyy esimerkiksi yrittäjän verotukseen ja tilinpäätöksen lopputulokseen voi jossain määrin vaikuttaa itse, ja siksi hyvä valmistautuminen kannattaa.

Tilikauden päättyminen sijoittuu usein vuodenvaihteeseen, mikä merkitsee monelle yritykselle tilinpäätöksen lähestymistä. Kun tilinpäätösaikaan valmistautuu huolella, syntyy yrityksen tilinpäätös sujuvasti ja lopputulos on toivotunlainen. Tietyissä raameissa tilinpäätöksen lopputulokseen on nimittäin mahdollista vaikuttaa myös itse.

Milloin yrityksen tilinpäätös pitää tehdä?

Yrityksen tilinpäätös kertoo yrityksen toiminnan taloudellisen tuloksen ja varallisuustilanteen tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätös on siis käytännössä päättyneeltä tilikaudelta laadittava yhteenveto, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tarvittavat liitetiedot. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden sisään tilikauden päättymisestä. Kun juokseva kirjanpito pidetään ajan tasalla ja kirjanpitäjälle toimitetaan kaikki tarvittava materiaali ajoissa, sujuu tilinpäätös mutkattomasti.

Suunnittelu ja kirjanpitäjän apu tuovat selkeyttä yrityksen tilinpäätökseen

Yrityksen tilinpäätökseen valmistautuminen kannattaa aloittaa miettimällä, mitä tilinpäätökseltä halutaan ja sen myötä reagoida tarvittaviin, tilinpäätöksen lopputulokseen vaikuttaviin asioihin. Yrityksen tilinpäätösprosessissa kannattaa hyödyntää kirjanpitäjän apua. Voi olla järkevää varata aikaa tilinpäätöksen suunnitteluun oman kirjanpitäjän kanssa jo reilusti ennen tilikauden päättymistä.

Kirjanpitäjän kanssa voidaan käydä läpi tilinpäätökseen vaikuttavia asioita, kuten tarkastella odotettua tulosta ja maksettujen ennakkoverojen määrää. Loppuvuoden osalta voidaan miettiä vielä tiettyjä ratkaisuja ja erilaisten vaihtoehtojen vaikutusta. Kannattaako esimerkiksi yrittäjän maksaa itselleen palkkaa vai onko järkevämpää nostaa osinkoa? Taloushallinnon ammattilaisen avulla saat näkemystä siitä, miten erilaiset kirjanpidon ratkaisut vaikuttavat niin tilinpäätöksen lopputulokseen kuin yrityksen talouteen ja liiketoimintaan seuraavina vuosina.

Yrityksen tilinpäätös vaikuttaa myös yrittäjän verotukseen

Yrityksen tilinpäätös linkittyy myös yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen. Tästäkin syystä ennakointi kannattaa, sillä yrittäjän verotuksen muodostumiseen voidaan vaikuttaa erilaisilla valinnoilla ja ratkaisuilla, joilla yrityksen verotus pyritään saamaan optimaaliselle tasolle.

Kannattaako yrittäjän maksaa itselleen loppuvuodesta palkkaa vai onko järkevämpää nostaa osinkoa? Jos yrittäjällä on useita yrityksiä, onko tarkoituksenmukaista nostaa kaikista yrityksistä osinkoa, tai jos yritysten välillä on konsernirakenne, onko mahdollista tehdä jonkinlaisia rahansiirtoja konsernin sisällä? Erilaisia ratkaisuja voidaan käydä läpi yhdessä taloushallinnon ammattilaisen kanssa ja vertailla, mikä on yrittäjän kannalta järkevin tapa toimia.

› Lue, miten Aallon Groupin asiantuntijat voivat auttaa löytämään verokustannusten kannalta yrittäjälle parhaan ratkaisun! 

Muistilista yrityksen tilinpäätöstä varten:

  • Valmistaudu tilinpäätökseen yhdessä kirjanpitäjän kanssa – hyvällä suunnittelulla ja tietyillä valinnoilla voi itse vaikuttaa jonkin verran siihen, miltä yrityksen tilinpäätös näyttää
  • Pidä huolta, että juokseva kirjanpito on jatkuvasti ajan tasalla
  • Tarkista, onko ennakkoveroa maksettu oikea määrä arvioituun tulokseen nähden – tarvittaessa ehdit vielä tasata väärin arvioitua ennakkoveroa ennen vuoden loppua
  • Käy läpi, onko tehtävissä sellaisia ratkaisuja, joilla on merkitystä verotukseen ja keskustele tarvittaessa erilaisista vaihtoehdoista taloushallinnon ammattilaisen kanssa
  • Toimita tilinpäätökseen tarvittavat dokumentit ajoissa kirjanpitäjällesi

Jos olet epävarma mitä dokumentteja kirjanpitäjäsi tarvitsee yrityksen tilinpäätöstä varten, katso tästä muistilista tilinpäätösaineiston kasaamiseen!

Yrityksen tilinpäätöksen lukujen ymmärtäminen tukee yritystoiminnan kehittämistä

Yrityksen tilinpäätöksen dokumentit eli tuloslaskelma ja tase kertovat yrityksen talouden tärkeimmät luvut, mutta osaatko lukea, mitä ne todellisuudessa kertovat yrityksen tilasta? Monesti unohdutaan katselemaan vain tuloslaskelmaa, vaikka yrityksen tilinpäätöksen tarkempi läpikäynti voisi antaa syvemmän ymmärryksen yrityksen taloudellisesta tilasta. Tuloslaskelma kertoo vain tilikauden mittaisesta ajanjaksosta, kun tase osoittaa yrityksen varat ja velat sekä yritykselle kumuloituneen voiton tai tappion yritystoiminnan alusta asti. Tase siis kuvaa tietyllä tapaa yrityksen koko historiaa tilinpäätöshetkeen asti.

› Lataa opas ja lue, mitä jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirrasta!

Tilinpäätös kertoo, onko yrityksen toiminta saavuttanut toivottua tulosta ja mikä on yrityksen taloudellinen tilanne tilinpäätöshetkellä. Ei kuitenkaan kannata katsella vain viimeisintä tilinpäätöstä, sillä aikaisempien vuosien lukuja tarkastelemalla saadaan apua myös tulevaisuuden suunnitteluun. Tarkastelemalla myös aiempien vuosien tilinpäätöstietoja, hahmotetaan paremmin yritystoiminnan kehityksen suunta ja vuosien saatossa tapahtuneet olennaiset muutokset, kuten yhtiön tuloksen, varojen ja velkojen sekä oman pääoman kehittyminen. Kun yrityksen tilinpäätöksen tarkasteluun saadaan mukaan vielä ymmärrystä tulevaisuudesta ja pohdintaa yhtiön ansaintalogiikan toimivuudesta, voidaan yritystoimintaa kehittää paremmin toivottuun suuntaan.

Yrityksen tunnuslukuja ymmärtämällä on mahdollista ennakoida, ohjata toimintaa ja hallita riskejä. Kun yrittäjä ymmärtää talouden ja tilinpäätöksen lukuja, päätösten tekeminen perustuu faktoihin, mikä luo onnistumiselle suuremmat edellytykset.

Kaipaatko apua tilinpäätöksen suunnitteluun, verosuunnitteluun tai yrityksen talouslukujen ymmärtämiseen? Oli kyseessä mikä tahansa tilinpäätökseen tai verosuunnitteluun liittyvä seikka, autamme mielellämme! Aallon Groupilla sinua palvelee aina tuttu taloushallinnon ammattilainen, ja asiakkaanamme voit kääntyä matalalla kynnyksellä oman yhteyshenkilösi puoleen. Mikäli haluat lisätietoa henkilökohtaisesta tilitoimistopalvelustamme, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan