Valitse sivu

Yleisimmät kysymykset tilinpäätökseen liittyen

17.10.2022 | Blogi

Tilinpäätös kertoo yrityksesi tilikauden tuloksen ja varallisuustilanteen. Kun tilikauden vaihtuminen lähestyy, herää usein kysymyksiä myös tilinpäätökseen liittyen. Milloin tilinpäätös pitää tehdä ja mitä käytännön seikkoja siihen liittyy? Mitä yrittäjän itse pitää muistaa hoitaa ja millaisia dokumentteja tilinpäätöksen laatimiseen tarvitaan?

Lait ja asetukset sanelevat hyvin tarkasti tilinpäätöksen laadinnan reunaehdot ja sen pakollisuuteen sekä laajuuteen vaikuttavat muun muassa yrityksesi koko, yhtiömuoto ja toimiala. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että tilinpäätöksen sisältöön ja näytettävään tulokseen voi vaikuttaa myös itse monin tavoin.

Mikä on tilinpäätös?

Tilinpäätöksen tehtävänä on antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja tarvittavista liitetiedostoista. Tuloslaskelma kertoo liiketoimintasi tuotoista ja kuluista eli siitä, onko yrityksesi tehnyt tilikaudella voittoa vai tappiota ja tase kuvaa yrityksesi taloudellista asemaa tilinpäätöspäivänä. Liitetiedostojen laajuus ja sisältövaatimukset ovat riippuvaisia yrityksesi koosta ja yhtiömuodosta.

Milloin tilinpäätös täytyy tehdä?

Tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden sisään tilikauden päättymisestä. Tilinpäätösaikaan kannattaa varautua hyvissä ajoin, jotta tilinpäätös saadaan valmiiksi aikataulussa. On hyvä huomioida, että alkuvuoteen painottuva tilinpäätösaika on myös tilitoimistoissa vuoden kiireisintä aikaa. Kannattaa siis jo hyvissä ajoin käydä läpi tilinpäätökseen liittyviä asioita yhdessä oman kirjanpitäjän kanssa ja varmistaa, että kaikki tarvittavat dokumentit saadaan toimitettua ajoissa kirjanpitäjälle tilinpäätöksen laatimista varten.

Miten tilinpäätös laaditaan?

Tilinpäätöksen rakenne on lakisääteinen. Sitä laadittaessa on noudatettava kirjanpitolaissa määriteltyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Tilinpäätöksen tekemisen edellytyksenä on, että kirjanpitäjälle toimitetaan kaikki päättyvälle tilikaudelle kuuluvat tositteet ja asiakirjat, jotka vaikuttavat yrityksen tilinpäätökseen. Juokseva kirjanpito vähentää tilinpäätöksen yhteydessä tehtävän työn määrää, joten kirjanpito kannattaa pitää ajantasaisena tilinpäätöstyön sujuvuuden varmistamiseksi.

Voiko tilinpäätökseen vaikuttaa itse?

Tietyissä rajoissa tilinpäätökseen voi vaikuttaa myös itse, joten kannattaa miettiä, mitä tilinpäätökseltä toivotaan. Tilinpäätökseen ja näytettävään tulokseen voi vaikuttaa esimerkiksi tiettyjen investointien käsittelyllä kirjanpidossa. Tulostilannetta on hyvä tarkastella yhdessä kirjanpitäjän kanssa ja varmistaa, onko ennakkoveroa maksettu oikea määrä.

Lue myös mitä on tilinpäätössuunnittelu ja miten tilinpäätökseen kannattaa valmistautua ›

Mitä on huomioitava ennen tilinpäätöksen tekoa?

Pidä huolta, että kaikki tilinpäätösasiakirjat on laadittu yritystäsi koskevien säädösten mukaisiksi. Apua on hyvä pyytää kirjanpitäjältä. Kirjanpitäjä on tukenasi myös muissa tilinpäätökseen liittyvissä asioissa ja auttaa tilinpäätöksen suunnittelussa. Kirjanpitäjän kanssa voidaan käydä läpi tilinpäätökseen liittyviä käytännön asioita, tarkastella odotettua tulosta, maksettujen ennakkoverojen määrää sekä miettiä tarvittavia ratkaisuja ja toimenpiteitä loppuvuodelle. Taloushallinnon ammattilainen voi tuoda näkemystä siihen, millaisia vaikutuksia erilaisilla kirjanpidon ratkaisuilla on paitsi tilinpäätöksen lopputulokseen, myös yrityksen talouteen ja liiketoimintaan tulevina vuosina.

Kaipaatko tukea tilinpäätökseen liittyen? Asiantuntijamme ovat apunasi kaikissa yrityksesi taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä. Jos sinulla on jo tuttu yhteyshenkilö Aallon Groupilla, voit aina kääntyä hänen puoleensa, tai ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä sopivat ratkaisut yrityksesi taloushallinnon tueksi!

Ota yhteyttä!

Aallon Portti tuottaa tilinpäätöksessä tarvittavat tiedot reaaliaikaisesti ja helposti

Hyvillä työkaluilla kirjanpidon tiedot ovat aina ajan tasalla, taloushallinnon raportit ovat helposti käytettävissä ja talouden suunnittelu on sujuvaa. Aallon Portti on sähköinen taloushallinnon ratkaisu, joka koostaa kaiken tarpeellisen yhteen paikkaan. Kattavan taloustiedon ja raportoinnin lisäksi, on Aallon Portti myös sinun ja yhteyshenkilösi kohtaamispaikka, jonka kautta saat myös henkilökohtaista tukea ja neuvontaa taloushallinnon kysymyksiin.

Tutustu Aallon Porttiin ja pyydä maksuton esittely!

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan